top of page
0032a711-f166-404c-82e9-9aa44b217a68.jpg
D-nest

Geb. datum: 05-07-2021

Bayla

X

Amigo

Nesten

IMG_8696.JPG
C-nest

Geb. datum: 08-03-2020

Hossa vom Haus Seiffert 

X

Kelvin v. Masja's Home

IMG-20190408-WA0001_edited.jpg
B-nest

Geb. datum: 03-03-2019

Hossa vom Haus Seiffert 

X

Nestor Perle de Tourbière

IMG_2716.JPG
A-nest

Geb. datum: 30-12-2017

Hossa vom Haus Seiffert 

X

Nestor Perle de Tourbière

bottom of page